List of Nintendo Land staff

From the Nintendo Wiki, a wiki covering all things Nintendo
Jump to navigationJump to search

This is a list of the staff involved with Nintendo Land.

Directors[edit]

 • Takayuki Shimamura
 • Yoshikazu Yamashita

Planning[edit]

 • Hideki Fujii
 • Hiromasa Shikata
 • Yusuke Akifusa
 • Taku Matoba
 • Hiroshi Sakasai

Programming Director[edit]

 • Souichi Nakajima

System Programming[edit]

 • Kenichi Nishida

Game Programming[edit]

 • Toshikazu Kiuchi
 • Kenta Sato
 • Shinji Okane
 • Yuichiro Okamura
 • Jun Ito


 • Hiroshi Umemiya
 • Masatoshi Ogawa
 • Atsushi Yamazaki
 • Yousuke Sakooka
 • Toshihiro Taguchi
 • Hiroyuki Kira

Graphics Programming Director[edit]

 • Takuhiro Dohta

Graphics Programming[edit]

 • Shigetoshi Kitayama
 • Takahiro Takayama
 • Tomohisa Saito
 • Atsushi Haneda
 • Atsushi Asakura
 • Nao Ueda

Design Management[edit]

 • Junji Morii

Art Director[edit]

 • Tsubasa Sakaguchi

Character Design Lead[edit]

 • Daisuke Kageyama

Field Design Lead[edit]

 • Hirotake Ohtsubo

3D Design[edit]

 • Takeshi Hosono
 • Michiho Hayashi
 • Daisuke Nobori
 • Tomomi Iwasaki
 • Miki Aoki
 • Yoko Tanaka
 • Kazunori Fujii
 • Ryota Akutsu
 • Youngseok Kong
 • Jun Tanaka
 • Yuki Kaneko
 • Chiaki Uchida
 • Eisuke Sasaki
 • Manabu Takehara


 • Yoko Honma
 • Toshikatsu Terashima
 • Tadatsugu Motomiya
 • Kouki Yoshida
 • Takafumi Moro

UI Design Lead[edit]

 • Emi Tomita

UI Design[edit]

 • Hiroko Nishibe
 • Takahiro Nagaya
 • Mai Yamamoto

Effects Design Lead[edit]

 • Yoko Fukuda

Effects Design[edit]

 • Hiroshi Ueda
 • Makoto Ohta

Sound Director[edit]

 • Hajime Wakai

Sound Effects & Programming[edit]

Voice (uncredited)[edit]

Music[edit]

Technical Support[edit]

 • Kotaro Hiromatsu

Programming Support[edit]

 • Katsuhito Nishimura
 • Yukihiko Ito
 • Kazuya Sumaki
 • Wataru Tanaka


 • Katsuhisa Sato

Tools Support[edit]

 • Ryota Maruko
 • Hisashi Sekoguchi
 • Toyoki Kataoka
 • Hirohito Yoshimoto
 • Yusuke Shizukuishi

Network Support[edit]

 • Takashi Kubota
 • Hiroshi Funaya
 • Taisuke Kawahara
 • Yusuke Inoue
 • Kyohei Nakano
 • Ryota Nadatomo
 • Yusuke Niki
 • Masatoshi Yamazaki


 • Shunsaku Kato
 • Satoshi Takenouchi
 • Keishi Shiota
 • Takanori Miyata
 • Miiverse Team

Sound Programming Support[edit]

 • Masafumi Kawamura

NintendoWare[edit]

 • Yasunari Nishida
 • Yasushi Ida
 • Yasuki Tawaraishi
 • Takashi Endo
 • Takuya Maekawa
 • Shunsaku Kitamura
 • Makoto Takano
 • Toshikazu Kitani
 • Atsushi Masaki
 • Junpei Otani
 • Yasuhiro Yoshioka
 • Kazuhiro Nishizawa
 • Motoi Tanaka
 • Yasutoshi Maegawa
 • Hisahiko Takeuchi
 • Tomohiro Nakatani
 • Hiroshi Mitsui
 • Takashi Yoneyama
 • Daisuke Yamatoki
 • Atsushi Kobata
 • Soei Sato
 • Yoshiyuki Sawada

Original Game Design[edit]

 • Keizo Ohto

Special Thanks[edit]

 • Kiyomi Itani


 • Kazuya Yoshioka
 • Kunihiro Hasuoka
 • Ryo Koizumi


 • Naoya Hasegawa
 • Yuri Adachi
 • Chiharu Sakiyama


 • Yusuke Nakano


 • Jin Ikeda


 • Yoshinobu Nakano
 • Shinichi Kinuwaki


 • Hiroshi Arai
 • Kaoru Sato
 • Keisuke Matsui • Kazuaki Morita


 • Kenji Yamamoto
 • Yoshiki Haruhana


 • Hitoshi Yamazaki


 • Emiko Yanai


 • All EAD

Testing[edit]

 • Naofumi Terazono
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Kenkichi Miora
 • Atsushi Tada
 • Yasunori Shihayama
 • Atsushi Matsuda
 • Akira Ito
 • Masaharu Shima
 • Mario Club Co., Ltd.

NOA Localization Management[edit]

NOA Localization[edit]

 • Gema Almoguera
 • Billy Carroll
 • Erik Peterson
 • Eric Smith
 • Jonathan Yeckley

NOA Product Testing[edit]

 • Robert Jahn
 • Vincent Ngo
 • Rich Comegys
 • Nahoko Hiyoshi

NOE Localisation Management[edit]

 • Andy Fey
 • Jan Peitzmeier
 • Jan Hennig

NOE Localisation[edit]

 • Pierre Sanchez
 • Marco Gruden
 • Eren Baykal
 • Gemma Gotch
 • Florence d'Anterroches
 • Jean-Paul Hausmann
 • Edoardo Dodd
 • Anna Tarantini
 • Nils Dittbrenner
 • Michael Hussinger
 • Karoline Lazaj
 • Ariel del Rio de Angelis
 • Ainhoa Bernad Hurtado
 • Chris Hoppenbrouwers
 • Marc Ambler
 • Paulo Barata
 • Rodrigo Dias
 • Alexey Nikitin
 • Stanislav Bush

Producer[edit]

 • Katsuya Eguchi

General Producer[edit]

Executive Producer[edit]

Nintendo is the author of this
software for the purpose of
copyright. All rights reserved
©2012 Nintendo